Activiteitenoverzicht

Het boek is geen methode. De kracht van het boek ligt in de samenhang die wordt aangebracht tussen het geestelijke, het natuurlijke en het menselijke.

Het richt zich tot hen die werken met kinderen en tot ouders, opa’s en oma’s. Ook tot jongeren die hun weg door het leven zoeken. Het wil inspireren, praktische voorbeelden geven en tot een uitwisseling van gedachten komen. 

Inspiratievideo's

24 mei 2021

Video 4
Vierde levensprincipe - De paren van tegenstellingen
Ankie Hettema vertelt in deze video over het vierde levensprincipe: de paren van tegenstellingen. Zij legt uit hoe ze dat voor kinderen beleefbaar maakt en verbindt waarnemingen met innerlijke waarden. Meer over het vierde levensprincipe – en ook over de zes andere levensprincipes – is te lezen in haar recent verschenen nieuwste boek Hemel en aarde in de wereld van het kind – hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt.

Wil je zelf ook aan de slag, download dan de gratis activiteitenkaart voor kinderen of koop het boek Hemel en aarde in de wereld van het kind. 

23 april 2021

Video 3
Derde levensprincipe – overal en alles is energie
Ieder kind komt met een belofte op aarde. Het kijkt met een open ziel de wereld in en verwondert zich. Het draagt de wereld van het licht nog bij zich. Kinderen moeten aarden, zich de menselijke inzichten en afspraken eigen maken. Maar waar blijft het stukje hemel? Hoe kan de belofte zich waarmaken? Deze week het levensprincipe: Overal en alles is energie.

09 april 2021

Video 2
Tweede levensprincipe - Zo boven zo beneden
Ieder kind komt met een belofte op aarde. Het kijkt met een open ziel de wereld in en verwondert zich. Het draagt de wereld van het licht nog bij zich. Kinderen moeten aarden, zich de menselijke inzichten en afspraken eigen maken. Maar waar blijft het stukje hemel? Hoe kan de belofte zich waarmaken? Deze week het levensprincipe: Zo boven zo beneden. Het tweede levensprincipe - zo boven, zo beneden - rust op het eerste, waarover we zeiden dat het ene zich uitstrekt als een oneindige cirkel en zijn middelpunt geeft aan alles wat leeft. Dat zou je nu zo kunnen zien, dat het ene, zich als het ware van boven naar beneden toe stempelt en uitdrukt. 

30 maart 2021

Video 1
Eerste levensprincipe - Beweging rondom een vast punt
In deze eerste inspiratievideo vertelt Ankie Hettema over het levensprincipe ‘beweging rondom een vast punt’ en legt uit hoe ze dat voor kinderen beleefbaar maakt, zodat zij hun eigenheid kunnen ontdekken en beseffen dat zij in zichzelf een rustpunt hebben. Meer over het eerste levensprincipe is te lezen in het eerste hoofdstuk met de titel 'Beweging rondom een vast punt' van haar recent verschenen nieuwste boek Hemel en aarde in de wereld van het kind - hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt. 

Wil je zelf ook aan de slag, download dan de gratis activiteitenkaart voor kinderen of koop het boek Hemel en aarde in de wereld van het kind. 

Interview met Ankie Hettema op Hello Radio over het boek Hemel en Aarde in de wereld van het kind (www.kindenkosmos.nl)

Interview met Ankie op Hello Radio

06 maart 2021
Ankie Hettema-Pieterse is lid van het Gouden Rozenkruis, voormalig docente op de basisschool en auteur. In deze Hello Radio uitzending staat het boek 'Hemel en aarde in de wereld van het kind' centraal. Ankie beschrijft hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt. Dit boek laat zien hoe de auteur haar levensvisie bewust integreert in haar omgang met de klas, op een manier die het leven voor de kinderen tot een feest van leren maakt. Ankie weet de essentie van wat leven is over te dragen aan de volgende generatie, het wonder dat het leven is met de kinderen te delen.

Introductievideo
'Hemel en Aarde in de wereld van het kind'

03 maart 2021
Ankie licht in deze video kort toe wat je van dit boek kunt verwachten, hoe rijk en inspirerend de vele voorbeelden zijn om kinderen op te laten groeien tot sterke, evenwichtige en creatieve mensen met diepgang en die een zegen zijn voor deze planeet.

Bekijk op youtube
Kind en Kosmos Boek Hemel en aarde in de wereld van het kind Ankie Hettema Pieterse

Activiteitenkaart

03 maart 2021
Op de kaart staat in het midden ‘het onbeweeglijk oerbegin’. Rechts daarboven de eerste geestwet: ‘wat draait om een vast punt’. Als we naar beneden bewegen en dan links om het midden draaien, zien we de twee volgende geest- en vier natuurwetten staan.

De kleine foto's en afbeeldingen van kinderwerk geven wat ideeën hoe de levensprincipes met kinderen beleefd kunnen worden. In enkele woorden zijn deze ook op de achterkant beschreven.

Mogelijkheden om elkaar samen te inspireren

Boekbespreking

Een eerste kennismaking, het boek als inspiratiebron. Hoe de drie geestwetten en vier natuurwetten in de verschillende wijsheidstradities en in de natuur te herkennen zijn en welke rol zij spelen in ons leven.

Lezing

Een mogelijkheid om te spreken over het boek maar ook de gelegenheid om specifieker op een onderwerp in te gaan. Bijvoorbeeld: ‘Het belang van kunstzinnige vorming’ , ‘De mens als schepper’ of ‘De relatie tussen mens (kind) en kosmos’, of wel ‘De geest- en natuurwetten bezien vanuit de Bijbel’. 

Cursus

Naast een korte inleiding over het boek, wordt in een dag- of dagdeel cursus de praktische kant van het boek belicht en hoe het thuis of in de klas een plaats kan krijgen. 

Kind en Kosmos Boek Hemel en aarde in de wereld van het kind Ankie Hettema Pieterse
Want de liefde en de versmelting van de tegenstellingen en van de ongelijkheden zijn tot licht geworden.
CORPUS HERMETICUM 2:30
Contact uitgeverij

Postadres
Bakenessergracht 5
2011 JS  Haarlem 

Bezoekadres
Bakenessergracht 1
2011 JS  Haarlem

Contact auteur

Ankie Hettema-Pieterse
info@kindenkosmos.nl

Voor o.a. lezingen, interviews of te boeken als gastspreker op uw (online) evenement.

Praktisch

Algemene voorwaarden
Privacybeleid

Delen

© 2021 Ankie Hettema-Pieterse
Webdesign Hugodenouden.nl